Zaan Hotel

Voor het Zaan Hotel hebben wij alle witte delen geleverd en gemonteerd. De levering bestond uit : raamkaders, muurafdekkers, gootondersteuningen en als sluitstuk "makelaars" van 100 mm dik.

Top