Frezen

Frezen is een verspanende bewerking waarbij met gebruik van een roterend gereedschap, de frees, materiaal wordt verwijderd. Freeswerk kent veel toepassingen: vlakfrezen, afschuinen, laskanten aanbrengen of het behalen van specifieke toleranties die niet behaald kunnen worden met andere productietechnieken.

Top